มีพร้อม ร้านเช่าชุดสูท l เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

เงื่อนไขการเช่า ที่เข้าใจง่ายๆ

policy

การปรับเงินประกัน

  ค่าปรับเงินประกัน คำขยายความ
ชุดที่เช่าหรืออุปกรณ์สูญหาย 100%

ไม่สามารถนำชุดหรืออุปกรณ์มาคืนทางร้านได้โดยสิ้นเชิง

กรณีอุปกรณ์สูญหายมีราคาน้องกว่าเงินประกัน ทางร้านจะปรับตามจริง

ชุดเลอะไม่สามารถทำความสะอาดได้ 100%

ชุดเลอะโดยไม่สามารถทำความสะอาดได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้ 100%

ชุดชำรุดโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุด ซ่อมแซมได้ ปรับตามจริง

ชุดชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจะปรับจากเงินประกันตามค่าใช้จ่ายจริง

เช่น กระดุมหลุดหาย ทางร้าน (อาจจะ) คิดค่าปรับ 100 บาท

คืนชุดล่าช้า 100 บาท / วัน

ถือเป็นการขยายระยะเวลาเช่า

คิดค่าเช่าเพิ่มจากค่าเช่าวันละ 100 บาท

 


การขอเงินคืน

  • กรณีจองชุด (สำเร็จรูป) แล้วต้องการยกเลิก สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าครั้งถัดไปได้ (ไม่คืนเงิน)
  • กรณีสั่งชุดแบบตัดเช่า เมื่อชุดที่สั่งตัดเย็บแล้วเสร็จ จะไม่สามารถยกเลิกและขอเงินประกันคืนได้

สามารถดูวิธีเช่าชุด ได้ที่นี่ https://www.suitmeprompt.com/contact-us/howtorent


 

ร้านเช่าชุดสูท มีพร้อม (สาขาแจ้งวัฒนะ) โทร 099 11 44 586

ร้องเรียนการบริการ แจ้งปัญหา แนะนำบริการ โทร 08 13 99 88 44